Over Vreedenhorst

Vreedenhorst is een historische buitenplaats in de Dorsserwaardse polder nabij Vreeland. Als je aan een buitenplaats denkt denk je misschien aan alleen het huis. Maar een buitenplaats staat altijd in nauw contact met het buitengebied waarin het gesitueerd is. De buitenplaats is bijna een levend organisme, nooit een statisch geheel. Buitenplaatsen aan de Vecht zijn vergelijkbaar met de mens: ze variëren in de loop van hun bestaan in omvang. Ze groeien en krimpen. Vele buitenplaatsen zijn in de loop van de negentiende en twintigste eeuw gekrompen, zo ook Vreedenhorst. Van velen hectaren in de 17e en 18e eeuw tot 1 hectare in 1955. In 2000 groeide het weer in één klap naar 8 hectare.

Geschiedenis

In 1650 is het huidige huis gebouwd. Waarschijnlijk is deze locatie al bewoond sinds de middeleeuwen, gezien de kloostermoppen (middeleeuwse bakstenen) die zich in gemetselde gewelven  van de kelder bevinden. Het is één van de oudste typische buitenplaatsen met een boerderij-achtige indeling: een a-symmetrische gevel met een voorraadkelder waarboven zich de voorname opkamer bevindt. Op een schilderij van Isaac Ouwater uit 1785 is te zien hoe de gevel er toen uit zag. Er bevond zich destijds in de vele bijgebouwen rondom het hoofdhuis een koperplaat katoendrukkerij.

De tuin

De buitenplaats heeft een vierkant, in landschapsstijl aangelegd park, door een gracht gescheiden van de weg. Achter het huis bevinden zich een boomgaard en een moestuin. Voor het huis, aan de Vechtzijde, ligt een gazon met aan de kant van de weg enkele monumentale rode beuken. Tegen de zuidwest gevel van het hoofdgebouw staat een druivenkas uit ca. 1910. Op Vreedenhorst komt veel stinsebeplanting voor. De stinsenplant is een in Nederland gangbare benaming voor een groep planten die in een regio alleen voorkomt op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en voormalige stadswallen.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Heb je interesse in cultuurhistorie en natuur? Vind je het fijn om buiten bezig te zijn met een gezellige ploeg mensen?
Meld je dan aan als vrijwilliger op buitenplaats Vreedenhorst via info@vreedenhorst.nl.

Contact

Heeft u interesse in een rondleiding op het landgoed van Vreedenhorst of wilt u contact met ons opnemen? Dat kan via info@vreedenhorst.nl.

Vreedenhorst
Bergseweg 18
3633 AK Vreeland